badania i pomiary

Badamy i mierzymy poziom praktycznych umiejętności negocjacyjnych i kompetencji sprzedażowych oraz ich rzeczywiste wykorzystanie w rozmowie handlowej.

Badamy i mierzymy następujące umiejętności:

  • obrona ceny,
  • kontrolowanie / kierowanie rozmowy handlowej w pożądanym kierunku,
  • posługiwanie się językiem korzyści klienta,
  • argumentowanie i przekonywanie do swoich racji,
  • przygotowanie się do wizyty / rozmowy handlowej,
  • zamykanie sprzedażny,
  • poprawność procesu prowadzenie rozmowy handlowej,
  • badanie potrzeb i oczekiwań klienta,
  • radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami,
  • projektujemy badania na życzenie Klienta.